In recent years influencer marketing gained momentum over traditional digital marketing, and it is a hot topic for everybody these days. To promote their products, prestigious advertisers spend fortunes on influencer marketing.

It is the known fact that running influencer marketing campaigns consume plenty of resources, including significant budgets alongside…

Kabul etsekte etmesekte sosyal medya olmadan hayatımızı hayal edemeyiz. Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının patlamasından önce bile, markalar ünlüleri (eskiden onları kadın ve erkek oyuncu etkileyicileri olarak adlandırmazdık) reklamlarında kullanırdı ve potansiyel müşterilere ulaşmanın ve etkilemenin en etkili yolu olarak görürlerdi. Sosyal medyanın ani yükselişiyle birlikte,influencer marketing…

Güzellik konusunun sağlık ve sıhhat ile birlikte insanların listelerinde üst sıralarda olduğunu fark etmiş olmanız gerek. Sağlıklı olmanın yanı sıra genç ve güzel görünmek istememiz gizleyebileceğimiz bir şey değil. Güzellik alanındakı fenomenlerin sosyal medyayı şekillendirdiğini ve en son pazarlama trendlerine hızlı bir şekilde uyum sağladığını görmemek mümkün değil.

Kendinizi güzellik…

Keepface

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store